Застраховка "Заболяване"

С договора за застраховка „Заболяване” застрахователят се задължава да покрие разходите за здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване, включително свързани с профилактика, бременност и раждане на застрахованото лице.

 

  • Предлаганата от ЗК ”Юроамерикан” АД застраховка „Заболяване“ осигурява сигурност и спокойствие на застрахованите лица за получаване на професионална и своевременна медицинска помощ при възникване на здравен проблем;
  • Чрез застраховката получавате достъп до общински, държавни, университетски и частни здравни заведения, с които компанията има сключени договори за абонаментно (безкасово) обслужване. За всички останали лечебни заведения се възстановяват разходите на застрахованите лица за ползвани медицински услуги;
  • На номера на Здравния Контактен Център, застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми;
  • Застраховката покрива използването на здравни услуги при Извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.) и Болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.);
  • Медицинско покритие на територията на Република България;
  • Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта.

 

Застраховка „Заболяване “ е предназначена за

 

family

Индивидуални клиенти

family

Семейства

business

Корпоративни клиенти

 

 

 

Какви опции предлага застраховка „Заболяване “?

Клиентите избират застрахователните суми по Основното покритие (Извънболнична помощ и Болнична помощ) и могат да изберат някои от следните Допълнителни покрития:

 

Профилактика

Рехабилитация

Дентални услуги

 

Лекарствени средства

Медицински изделия

Санитарен (медицински) транспорт

 

ПРАВИЛА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ

ПОКРИТИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search