ПОКРИТИЕ-2

  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 2 - ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ КЛАУЗА
клауза А лимит 500 лв. клауза Б лимит 1000 лв. клауза В лимит 2000 лв. клауза Г лимит 3000 лв.
           
1. Преглед от доверен лекар интернист eutick eutick eutick eutick
2. Първични прегледи при възникване на заболяване от: 3 (три) преглeда за целия период      
  - лекар специалист от всички специалности eutick eutick eutick eutick
  - хабилитирано лице     eutick eutick
3. Вторични прегледи от лекари специалисти – по медицински показания и консултация при необходимост от второ мнение        
  - лекар специалист от всички специалности   eutick eutick eutick
  - хабилитирано лице     eutick eutick
4. Назначени клинико-лабораторни изследвания от лекар във връзка с диагностициране и проследяване на конкретно заболяване        
  - хематологични eutick eutick eutick eutick
  - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент eutick eutick eutick eutick
  - микробиологични   eutick eutick eutick
  - цитологични   eutick eutick eutick
  - биохимични   eutick eutick eutick
  - хормонални     eutick eutick
  - хистологични     eutick eutick
  - вирусологични и имунологични       eutick
  - серологични       eutick
  - туморни маркери       eutick
5 Клинико-инструментални изследвания за диагностициране на дадено заболяване        
5.1 Функционални изследвания - ЕЕГ, ЕМГ, кожно алергични проби, функционално изследване на дишането, велоергометрия и др   eutick eutick eutick
  ехокардиография     eutick eutick
  доплер сонография     eutick eutick
  ЕКГ холтер мониториране       eutick
5.2 Образна диагностика        
  - рентгенови изследвания   eutick eutick eutick
  - ехографски изследвания   eutick eutick eutick
  - скенер (КАТ)     eutick eutick
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)       eutick
  - ангиографски изследвания       eutick
  - радиоизотопни изследвания     eutick eutick
  - остеодензитометрия     eutick eutick
  - ендоскопски изследвания     eutick eutick
6. Съвети и консултации в това число и по телефона от:        
  - лекар на осигурителя   eutick eutick eutick
7. Посещения на лекар в дома на болния        
  - 1 път за срока на застраховката   eutick    
  - до 3 пъти за срока на застраховката     eutick  
  - без ограничение на броя на посещения       eutick
8. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем   eutick eutick eutick
9. Лечение в извънболнични условия (амбулаторни хирургически операции по медицински показания, медикаментозно лечение, коригиращо лечение и др.)     eutick eutick
10. Допълнителни прегледи, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания при проследяване на нормална и рискова бременност     eutick eutick
11. Подготовка и хоспитализация на болен в уговорено лечебно заведение   eutick eutick eutick
12 Диспансерно наблюдение на хронично болен        
  - лекар специалист   eutick eutick eutick
  - хабилитирано лице       eutick
13. Физиотерапия и рехабилитация с изкл. на кинезитерапия, лфк и масаж     до 10 процедури до 20 процедури
14. Медицински експертизи и освидетелстване        
14.1 При временна нетрудоспособност     eutick eutick
14.2 Медицински свидетелства за:        
  - работа     eutick eutick
  - при застраховане     eutick eutick
  - за шофьори       eutick
  - предбрачни       eutick
  - за пред съда       eutick

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search