ПОКРИТИЕ-3

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 3 - БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ КЛАУЗА
клауза А лимит 500 лв. клауза Б лимит 1000 лв. клауза В лимит 2000 лв. клауза Г лимит 3000 лв.
       
1. Хоспитализация в болнични отделения:        
1.1. Общо терапевтично, Неврологично, Оториноларингологично, Хирургично eutick eutick eutick eutick
1.2. Кардиологично, Пулмологично, Гастроентерологично, Нефрологичноо, Урологично, Ревматологично, Дерматологично, Офталмологично, Гинекологично, Ендокринологично, Алергологично   eutick eutick eutick
1.3. Хематологично, Ортопедично, Родилно, Токсикология, Изгаряния, Инфекциозно, Патологична бременност и др.     eutick eutick
1.4 Съдова хирургия, кардиохирургия, неврохирургия       eutick
1.5 Инвазивна кардиология       eutick
1.6 Интензивно отделение и реанимация   5 дни 7 дни без ограничение
2. Преглед и назначаване на лечение от:        
  - дежурен лекар eutick eutick eutick eutick
  - лекуващ лекар eutick eutick eutick eutick
  - завеждащ отделение     eutick eutick
  - хабилитирано лице       eutick
  - лекар по избор от друго лечебно заведение       eutick
3. Консултация с:        
  - хабилитирано лице     eutick eutick
  - републикански консултант       eutick
4. Манипулации по медицински показания eutick eutick eutick eutick
5. Настаняване на болен в лечебно заведение        
  - в стая с две и повече легла eutick eutick    
  - в самостоятелна стая     eutick  
  - в стая с хладилник, климатик, телевизор       eutick
6. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания за установяване на заболяването и провеждане на правилно лечение        
6.1 Лабораторни        
  - хематологични eutick eutick eutick eutick
  - биохимични eutick eutick eutick eutick
  - микробиологични   eutick eutick eutick
  - хормонални     eutick eutick
  - туморни маркери       eutick
  - вирусологични и имунулогични       eutick
6.2 Клинико-инструментални        
  - рентгенови изследвания eutick eutick eutick eutick
  - ехографски изследвания eutick eutick eutick eutick
  - скенер (КАТ)     eutick eutick
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)       eutick
  - радиоизотопни     eutick eutick
  - антиографски изследвания       eutick
7. Лечение        
7.1 медикаментозно eutick eutick eutick eutick
7.2 физиотерапевтично     eutick eutick
7.3 рехабилитация     eutick eutick
7.4 хормонално     eutick eutick
7.5 имунотерапия       eutick
7.6 коригиращо лечение eutick eutick eutick eutick
7.7 хирургически операции с :        
  - малък обем и сложност eutick eutick eutick eutick
  - средна сложност     eutick eutick
  - голяма сложност     eutick eutick
  - много голяма сложност       eutick
7.8 операции със скъпоструващи консумативи        
  лапароскопски операции     eutick eutick
  артроскопски операции     eutick eutick
  ендопротезиране       eutick
  поставяне на стент в коронарни артерии       eutick
8. Санаториално лечение след болнично лечение     10 дни         14 дни        
9. Консултация по документи със специалисти в чужбина       eutick
10. Продължителност на престоя в болнично заведение 7 дни 10 дни 20 дни без ограничение

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search