ПОКРИТИЕ-4

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 4 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ КЛАУЗА
клауза Б клауза В клауза Г
         
1. Лекарствени средства при извънболнична и болнична медицинска помощ eutick eutick eutick
2. Лекарствени средства, които са средство на избор за лечението на определено състояние eutick eutick eutick
3. Остатъчна стойност на лекарствени средства, които частично се покриват от НЗОК   eutick eutick
4 Лекарствени средства при профилактика      
4.1. ваксини   eutick eutick
4.2. витамини при епидемична обстановка     eutick
4.3. минерални соли     eutick
5. Медицински транспорт до лимита за опцията   eutick eutick
6. Превързочни материали eutick eutick eutick
7. Помощни средства при извънболнична и болнична медицинска помощ      
  патерици eutick eutick eutick
  катетри eutick eutick eutick
  стъкла за очила или диоптрични лещи   eutick eutick
  слухови апарати     eutick

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search