ПОКРИТИЕ-5

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 5 - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ КЛАУЗА
клауза Б лимит 200 лв. клауза В лимит 400 лв. клауза Г лимит 750 лв.
         
1. Профилактична дейност      
1.1. Преглед на пациента за снемане на зъбен статус eutick eutick eutick
1.2. Клинична орална хигиена (почистване на зъбен камък)     eutick
2 Терапевтична дейност      
2.1. лечение на кариес (включва почистване, подложка, препариране на кавитет, обтурация на еднокоренов или на многокоренов зъб) 1 път 2 пъти 3 пъти        
2.2. лечение на зъби с пулпит и периодонтит 1 път 1 път 2 пъти
2.3. лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа eutick eutick eutick
2.4. ампутация и окончателна обработка на витална или девитализирана пулпа при временни зъби eutick eutick eutick
2.5. ампутация и окончателна обработка на витална пулпа при постоянни зъби с незавършено кореново eutick eutick eutick
2.6. екстирпация на коренова пулпа и/или механична и медикаментозна обработка на коренови канали eutick eutick eutick
2.7. допълнителна обработка на коренов канал eutick eutick eutick
2.8. запълване на коренов канал eutick eutick eutick
2.9. трепанация на зъб eutick eutick eutick
2.10. анестезия 1 път 2 пъти 2 пъти
3. Диагностични изследвания      
3.1. Секторна рентгенография 1 път 2 пъти 2 пъти
3.2. Панорамна рентгенография     1 път
4. Ортопедична дейност      
4.1. Подготовка и поставяне на коронка   1 път 2 пъти
5 Хирургична дейност      
5.1. Екстракция на зъб ( еднокоренов, многокоренов) 1 път 1 път 2 пъти
5.2. Издлетяване на фрактурирани зъбни корени     1 път
5.3. Операция на киста- цистектомия свързана с остеотомия или апикална остеотомия   1 път 2 пъти
5.4. Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони   1 път 2 пъти
5.5. Корекция на алвеоларен гребен при екзостози     2 пъти
5.6. Контролен преглед след хирургична намеса 1 път 1 път 2 пъти
5.7. Репониране на луксация на челюстна става 1 път 1 път 2 пъти
5.8. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на долна челюст   eutick eutick
5.9. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фактура на горна челюст   eutick eutick
5.10. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на средния лицев етаж   eutick eutick
5.11. Шиниране на долната челюст или междучелюстно шиниране двустранно 1 път 2 пъти 2 пъти
5.12. Поставяне на телени лигатури 1 път 2 пъти 3 пъти
5.13. Медикаментозно лечение   до 15,00лв до 40,00лв

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search