ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Приложение № 6 - клауза А
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 1 - ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
1. Профилактичен преглед (веднъж за 1 осигурителна година)  
1.1 Преглед от специалист вътрешни болести  
  - електрокардиограма eutick
  - измерване на кръвно налягане eutick
  - абдоминална ехография  
  - БМИ  
1.2 Преглед от акушер- гинеколог  
  - цитонамазка  
  - микробиология  
  - колпоскопия  
1.3 Преглед от мамолог  
  - ехография  
  - мамография  
1.4 Преглед от офталмолог  
  - измерване на зрителна острота  
  - цветоусещане  
  - измерване на очно налягане  
  - изследване на очните дъна  
1.5 Преглед от невролог  
1.6 Преглед от оториноларинголог  
1.7 Преглед от уролог  
  - скрининг за рак на простатата PSI (за мъже над 45 г.)  
1.8 Преглед от друг специалист по желание  
2. Лабораторни и инструментални изследвания (веднъж за 1 осигурителна година)  
2.1 Кръв:  
  -хемоглобин, еритроцити, левкоцити, СУЕ eutick
2.2 Урина:  
  -химическо изследване на pH, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, урбилиноген, кръв eutick
2.3 Биохимични изследвания:  
  - кръвна захар  
  - креатин, холестерол, триглицериди  
  - пикочна киселина, урея, билирубин, чернодробни ензими – АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АФ  
  - изследване за окултни кръвоизливи  
2.4 Скрининг за ранно откриване на остеопороза (жени над 45 г.)  
2.5 Изследване на вестибуларен апарат  
2.6 Други изследвания, по желание  
3. Наблюдение на новородени деца от:  
  - лекар специалист  
  - хабилитирано лице  
4. Скрининг въпросник за:  
  - хипертония  
  - исхемична болест на сърцето  
  - инфаркт на миокарда  
5. Профилактика на инфекциозни и паразитни заболявания  
5.1 Имунизация (веднъж за 1 осигурителна година)  
5.2 Задължителна по програмата на МЗ  
 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 2 - ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1. Преглед от доверен лекар интернист eutick
2. Първични прегледи при възникване на заболяване от: 3( три) преглeда за целия период
  - лекар специалист от всички специалности eutick
  - хабилитирано лице  
3. Вторични прегледи от лекари специалисти – по медицински показания и консултация при необходимост от второ мнение  
  - лекар специалист от всички специалности  
  - хабилитирано лице  
4. Назначени клинико-лабораторни изследвания от лекар във връзка с диагностициране и проследяване на конкретно заболяване  
  - хематологични eutick
  - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент eutick
  - микробиологични  
  - цитологични  
  - биохимични  
  - хормонални  
  - хистологични  
  - вирусологични и имунологични  
  - серологични  
  - туморни маркери  
5 Клинико-инструментални изследвания за диагностициране на дадено заболяване  
5.1 Функционални изследвания - ЕЕГ, ЕМГ, кожно алергични проби, функционално изследване на дишането, велоергометрия и др  
  ехокардиография  
  доплер сонография  
  ЕКГ холтер мониториране  
5.2 Образна диагностика  
  - рентгенови изследвания  
  - ехографски изследвания  
  - скенер (КАТ)  
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)  
  - ангиографски изследвания  
  - радиоизотопни изследвания  
  - остеодензитометрия  
  - ендоскопски изследвания  
6. Съвети и консултации в това число и по телефона от:  
  - лекар на осигурителя  
7. Посещения на лекар в дома на болния  
  - 1 път за срока на застраховката  
  - до 3 пъти за срока на застраховката  
  - без ограничение на броя на посещения  
8. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем  
9. Лечение в извънболнични условия (амбулаторни хирургически операции по медицински показания, медикаментозно лечение, коригиращо лечение и др.)  
10. Допълнителни прегледи, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания при проследяване на нормална и рискова бременност  
11. Подготовка и хоспитализация на болен в уговорено лечебно заведение  
12 Диспансерно наблюдение на хронично болен  
  - лекар специалист  
  - хабилитирано лице  
13. Физиотерапия и рехабилитация с изкл. на кинезитерапия, лфк и масаж  
14. Медицински експертизи и освидетелстване  
14.1 При временна нетрудоспособност  
14.2 Медицински свидетелства за:  
  - работа  
  - при застраховане  
  - за шофьори  
  - предбрачни  
  - за пред съда  
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 3 - БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1. Хоспитализация в болнични отделения:  
1.1. Общо терапевтично, Неврологично, Оториноларингологично, Хирургично eutick
1.2. Кардиологично, Пулмологично, Гастроентерологично, Нефрологичноо, Урологично, Ревматологично, Дерматологично, Офталмологично, Гинекологично, Ендокринологично, Алергологично  
1.3. Хематологично, Ортопедично, Родилно, Токсикология, Изгаряния, Инфекциозно, Патологична бременност и др.  
1.4 Съдова хирургия, кардиохирургия, неврохирургия  
1.5 Инвазивна кардиология  
1.6 Интензивно отделение и реанимация  
2. Преглед и назначаване на лечение от:  
  - дежурен лекар eutick
  - лекуващ лекар eutick
  - завеждащ отделение  
  - хабилитирано лице  
  - лекар по избор от друго лечебно заведение  
3. Консултация с:  
  - хабилитирано лице  
  - републикански консултант  
4. Манипулации по медицински показания eutick
5. Настаняване на болен в лечебно заведение  
  - в стая с две и повече легла eutick
  - в самостоятелна стая  
  - в стая с хладилник, климатик, телевизор  
6. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания за установяване на заболяването и провеждане на правилно лечение  
6.1 Лабораторни  
  - хематологични eutick
  - биохимични eutick
  - микробиологични  
  - хормонални  
  - туморни маркери  
  - вирусологични и имунулогични  
6.2 Клинико-инструментални  
  - рентгенови изследвания eutick
  - ехографски изследвания eutick
  - скенер (КАТ)  
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)  
  - радиоизотопни  
  - антиографски изследвания  
7. Лечение  
7.1 медикаментозно eutick
7.2 физиотерапевтично  
7.3 рехабилитация  
7.4 хормонално  
7.5 имунотерапия  
7.6 коригиращо лечение eutick
7.7 хирургически операции с :  
  - малък обем и сложност eutick
  - средна сложност  
  - голяма сложност  
  - много голяма сложност  
7.8 операции със скъпоструващи консумативи  
  лапароскопски операции  
  артроскопски операции  
  ендопротезиране  
  поставяне на стент в коронарни артерии  
8. Санаториално лечение след болнично лечение  
9. Консултация по документи със специалисти в чужбина  
10. Продължителност на престоя в болнично заведение 7 дни

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search