ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Приложение № 8 - клауза В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 1 - ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
1. Профилактичен преглед (веднъж за 1 осигурителна година)  
1.1 Преглед от специалист вътрешни болести  
  - електрокардиограма eutick
  - измерване на кръвно налягане eutick
  - абдоминална ехография  
  - БМИ  
1.2 Преглед от акушер- гинеколог  
  - цитонамазка eutick
  - микробиология eutick
  - колпоскопия  
1.3 Преглед от мамолог  
  - ехография eutick
  - мамография  
1.4 Преглед от офталмолог  
  - измерване на зрителна острота eutick
  - цветоусещане eutick
  - измерване на очно налягане eutick
  - изследване на очните дъна  
1.5 Преглед от невролог eutick
1.6 Преглед от оториноларинголог eutick
1.7 Преглед от уролог eutick
  - скрининг за рак на простатата PSI (за мъже над 45 г.) eutick
1.8 Преглед от друг специалист по желание  
2. Лабораторни и инструментални изследвания (веднъж за 1 осигурителна година)  
2.1 Кръв:  
  -хемоглобин, еритроцити, левкоцити, СУЕ eutick
2.2 Урина:  
  -химическо изследване на pH, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, урбилиноген, кръв eutick
2.3 Биохимични изследвания:  
  - кръвна захар eutick
  - креатин, холестерол, триглицериди eutick
  - пикочна киселина, урея, билирубин, чернодробни ензими – АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АФ  
  - изследване за окултни кръвоизливи  
2.4 Скрининг за ранно откриване на остеопороза (жени над 45 г.)  
2.5 Изследване на вестибуларен апарат  
2.6 Други изследвания, по желание  
3. Наблюдение на новородени деца от:  
  - лекар специалист eutick
  - хабилитирано лице  
4. Скрининг въпросник за:  
  - хипертония eutick
  - исхемична болест на сърцето eutick
  - инфаркт на миокарда eutick
5. Профилактика на инфекциозни и паразитни заболявания  
5.1 Имунизация (веднъж за 1 осигурителна година) eutick
5.2 Задължителна по програмата на МЗ  
  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 2 - ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1. Преглед от доверен лекар интернист eutick
2. Първични прегледи при възникване на заболяване от:  
  - лекар специалист от всички специалности eutick
  - хабилитирано лице eutick
3. Вторични прегледи от лекари специалисти – по медицински показания и консултация при необходимост от второ мнение  
  - лекар специалист от всички специалности eutick
  - хабилитирано лице eutick
4. Назначени клинико-лабораторни изследвания от лекар във връзка с диагностициране и проследяване на конкретно заболяване  
  - хематологични eutick
  - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент eutick
  - микробиологични eutick
  - цитологични eutick
  - биохимични eutick
  - хормонални eutick
  - хистологични eutick
  - вирусологични и имунологични  
  - серологични  
  - туморни маркери  
5 Клинико-инструментални изследвания за диагностициране на дадено заболяване  
5.1 Функционални изследвания - ЕЕГ, ЕМГ, кожно алергични проби, функционално изследване на дишането, велоергометрия и др eutick
  ехокардиография eutick
  доплер сонография eutick
  ЕКГ холтер мониториране  
5.2 Образна диагностика  
  - рентгенови изследвания eutick
  - ехографски изследвания eutick
  - скенер (КАТ) eutick
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)  
  - ангиографски изследвания  
  - радиоизотопни изследвания eutick
  - остеодензитометрия eutick
  - ендоскопски изследвания eutick
6. Съвети и консултации в това число и по телефона от:  
  - лекар на осигурителя eutick
7. Посещения на лекар в дома на болния  
  - 1 път за срока на застраховката  
  - до 3 пъти за срока на застраховката eutick
  - без ограничение на броя на посещения  
8. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем eutick
9. Лечение в извънболнични условия (амбулаторни хирургически операции по медицински показания, медикаментозно лечение, коригиращо лечение и др.) eutick
10. Допълнителни прегледи, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания при проследяване на нормална и рискова бременност eutick
11. Подготовка и хоспитализация на болен в уговорено лечебно заведение eutick
12. Диспансерно наблюдение на хронично болен  
  - лекар специалист eutick
  - хабилитирано лице  
13. Физиотерапия и рехабилитация с изкл. на кинезитерапия, лфк и масаж до 10 процедури
14. Медицински експертизи и освидетелстване  
14.1 При временна нетрудоспособност eutick
14.2 Медицински свидетелства за:  
  - работа eutick
  - при застраховане eutick
  - за шофьори  
  - предбрачни  
  - за пред съда  
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 3 - БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1. Хоспитализация в болнични отделения:  
1.1. Общо терапевтично, Неврологично, Оториноларингологично, Хирургично eutick
1.2. Кардиологично, Пулмологично, Гастроентерологично, Нефрологичноо, Урологично, Ревматологично, Дерматологично, Офталмологично, Гинекологично, Ендокринологично, Алергологично eutick
1.3. Хематологично, Ортопедично, Родилно, Токсикология, Изгаряния, Инфекциозно, Патологична бременност и др. eutick
1.4 Съдова хирургия, кардиохирургия, неврохирургия  
1.5 Инвазивна кардиология  
1.6 Интензивно отделение и реанимация 7 дни
2. Преглед и назначаване на лечение от:  
  - дежурен лекар eutick
  - лекуващ лекар eutick
  - завеждащ отделение eutick
  - хабилитирано лице  
  - лекар по избор от друго лечебно заведение  
3. Консултация с:  
  - хабилитирано лице eutick
  - републикански консултант  
4. Манипулации по медицински показания eutick
5. Настаняване на болен в лечебно заведение  
  - в стая с две и повече легла  
  - в самостоятелна стая eutick
  - в стая с хладилник, климатик, телевизор  
6. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания за установяване на заболяването и провеждане на правилно лечение  
6.1 Лабораторни  
  - хематологични eutick
  - биохимични eutick
  - микробиологични eutick
  - хормонални eutick
  - туморни маркери  
  - вирусологични и имунулогични  
6.2 Клинико-инструментални  
  - рентгенови изследвания eutick
  - ехографски изследвания eutick
  - скенер (КАТ) eutick
  - ядреномагнитен резонанс (МРТ)  
  - радиоизотопни eutick
  - антиографски изследвания  
7. Лечение  
7.1 медикаментозно eutick
7.2 физиотерапевтично eutick
7.3 рехабилитация eutick
7.4 хормонално eutick
7.5 имунотерапия  
7.6 коригиращо лечение eutick
7.7 хирургически операции с :  
  - малък обем и сложност eutick
  - средна сложност eutick
  - голяма сложност eutick
  - много голяма сложност  
7.8 операции със скъпоструващи консумативи  
  лапароскопски операции eutick
  артроскопски операции eutick
  ендопротезиране  
  поставяне на стент в коронарни артерии  
8. Санаториално лечение след болнично лечение 10 дни        
9. Консултация по документи със специалисти в чужбина  
10. Продължителност на престоя в болнично заведение 20 дни
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 4 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
     
1. Лекарствени средства при извънболнична и болнична медицинска помощ eutick
2. Лекарствени средства, които са средство на избор за лечението на определено състояние eutick
3. Остатъчна стойност на лекарствени средства, които частично се покриват от НЗОК eutick
4 Лекарствени средства при профилактика  
4.1. ваксини eutick
4.2. витамини при епидемична обстановка  
4.3. минерални соли  
5. Медицински транспорт до лимита за опцията eutick
6. Превързочни материали eutick
7. Помощни средства при извънболнична и болнична медицинска помощ  
  патерици eutick
  катетри eutick
  стъкла за очила или диоптрични лещи eutick
  слухови апарати  
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 5 - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
1. Профилактична дейност  
1.1. Преглед на пациента за снемане на зъбен статус eutick
1.2. Клинична орална хигиена (почистване на зъбен камък)  
2 Терапевтична дейност  
2.1. лечение на кариес (включва почистване, подложка, препариране на кавитет, обтурация на еднокоренов или на многокоренов зъб) 2 пъти
2.2. лечение на зъби с пулпит и периодонтит 1 път
2.3. лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа eutick
2.4. ампутация и окончателна обработка на витална или девитализирана пулпа при временни зъби eutick
2.5. ампутация и окончателна обработка на витална пулпа при постоянни зъби с незавършено кореново eutick
2.6. екстирпация на коренова пулпа и/или механична и медикаментозна обработка на коренови канали eutick
2.7. допълнителна обработка на коренов канал eutick
2.8. запълване на коренов канал eutick
2.9. трепанация на зъб eutick
2.10. анестезия 2 пъти
3. Диагностични изследвания  
3.1. Секторна рентгенография 2 пъти
3.2. Панорамна рентгенография  
4. Ортопедична дейност  
4.1. Подготовка и поставяне на коронка 1 път
5 Хирургична дейност  
5.1. Екстракция на зъб ( еднокоренов, многокоренов) 1 път
5.2. Издлетяване на фрактурирани зъбни корени  
5.3. Операция на киста- цистектомия свързана с остеотомия или апикална остеотомия 1 път
5.4. Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони 1 път
5.5. Корекция на алвеоларен гребен при екзостози  
5.6. Контролен преглед след хирургична намеса 1 път
5.7. Репониране на луксация на челюстна става 1 път
5.8. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на долна челюст eutick
5.9. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фактура на горна челюст eutick
5.10. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на средния лицев етаж eutick
5.11. Шиниране на долната челюст или междучелюстно шиниране двустранно 2 пъти
5.12. Поставяне на телени лигатури 2 пъти
5.13. Медикаментозно лечение до 15,00лв

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search